3666. Warmteleiding Rijswijk - Leiden

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Allard van Leerdam
ir. Paul de Vos
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gasunie
Warmtelink
Vattenfall

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 29 jun 2022