3671. Landschapspark/ Landgoed Bonaire

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Lidwien Besselink
Dr. Ir. André van Proosdij, PhD

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Government of Bonaire

Overige gegevens

Gebied: Carabisch Nederland, Bonaire


Bijgewerkt op: 03 jan 2024