3673. Rondweg Lelystad Zuid

Om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren en om het Nationaal Park Nieuw Land te ontsluiten willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad de Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen. Voordat de provincie, in samenspraak met de gemeente, besluit over het Provinciaal Inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-10-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de milieugevolgen van alle ontwikkelingen in het gebied samen in beeld te brengen. Laat zien hoe de samenhang tussen alle plannen doorwerkt in de keuze voor milieubeschermende maatregelen, zoals faunapassages of geluidswallen. Voor een vergelijking van de milieueffecten is verder een heldere referentiesituatie van belang. Beschrijf daarom goed over welke ontwikkelingen in het gebied al is besloten en waarover de provincie en gemeente nog moeten besluiten.
In de NRD is een voorkeur uitgesproken voor een route langs de bosrand. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het natuurgebied. Onderzoek of deze route nog steeds de voorkeur heeft als de milieugevolgen zijn onderzocht. Toets of de doelen worden gehaald en de knelpunten worden opgelost

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
ing. Wim van der Maarl
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 31 okt 2022