368. Waterrecreatiegebied Emmen-Zuid

De gemeente Emmen wil gefaseerd een waterrecreatiegebied aanleggen en inrichten van in totaal 420 ha ten zuiden van Emmen. Er worden faciliteiten geschapen voor dag- en verblijfsrecreatie, waaronder een recreatieplas, een bos- en golflandschap, een bungalowpark en een kuureiland.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-06-1991 Datum kennisgeving
18-06-1991 Ter inzage legging van de informatie
19-09-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-03-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-03-1993 Kennisgeving MER
18-03-1993 Ter inzage legging MER
17-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het meest milieuvriendelijke alternatief heeft over beheer van het waterpeil en waterkwaliteit inrichtingsmaatregelen vermeld, die de gebruikswaarde van het zwemwater verbeteren. Het oorspronkelijke plan wordt hiermee aangepast. 

In 1994 was geen uitvoering aan het project gegeven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
van Meel
ir. John Stans
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Emmen

Bevoegd gezag
Emmen
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018