3686. Stationstuinen Barendrecht

De gemeente Barendrecht wil het bedrijventerrein ten oosten van station Barendrecht ontwikkelen naar een gemengd woon-werkgebied: De Stationstuinen. In het gebied zullen circa 3.500 woningen, voorzieningen en bedrijven komen. Ook worden aanpassingen gedaan aan de wegenstructuur en waterhuishouding. Voordat de gemeenteraad hierover besluit zijn de gevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft de effecten van de gebiedsontwikkeling vooral op hoofdlijnen, omdat de uitwerking voor een groot deel pas later plaatsvindt. De gemeente stelt voor de uitwerking spelregels vast om de ambities voor gezondheid, water, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit waar te kunnen maken. Of deze ambities werkelijk haalbaar zijn komt nog niet goed uit het rapport naar voren, zegt de Commissie. Zo is nog onvoldoende duidelijk of er in het gebied voldoende ruimte is voor water en groen, naast de ruimte die nodig is voor woningen en andere voorzieningen. Ook het feit dat in het gebied zelf en in de directe omgeving nu nog bedrijven aanwezig zijn zorgt voor onzekerheden. De milieueffecten daarvan zijn mede bepalend voor de ruimte voor woningbouw.
De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over het bestemmingsplan voor de eerste fase van ontwikkeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ing. Merel van de Graaff
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Marijke Ruitenbeek

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barendrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Barendrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 22 aug 2023