3687. Omgevingsvisie Heusden

De gemeente Heusden wil een visie voor haar fysieke leefomgeving vastleggen. Daarin zijn gezondheid en levendig wonen van belang, net als ondernemerschap, natuur, landschap en de klimaatdoelstellingen. Concreet wil de gemeente de bouw van 1500 tot 2500 woningen mogelijk maken. Hiervoor wil ze een omgevingsvisie vastleggen, die de basis vormt voor het omgevingsplan. Om zicht te krijgen op de gevolgen voor de omgeving heeft de gemeent een omgevingseffectrapport op laten stellen. Zij heeft de Commissie gevraagd om te adviseren of dit rapport voldoende informatie bevat om te kunnen besluiten over de omgevingsvisie. 

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-09-2022 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie werkt momenteel aan haar advies over het omgevingseffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
dr. Roeland During
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
gemeenteraad van Heusden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 16 nov 2022