3691. Spoorzone Oost, gemeente Apeldoorn

De gemeente wil het gebied Spoorzone Oost transformeren naar een woongebied. Er komen tussen de 1.120 en 2.450 woningen, met daarnaast ruimte voor onderwijsinstellingen en bedrijvigheid. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-10-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-11-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-02-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft in haar Omgevingsvisie ambities en doelen vastgesteld voor Apeldoorn. Denk daarbij aan ambities voor klimaat en duurzaamheid, een gezonde leefomgeving en veel ruimte voor groen en water. De Commissie adviseert deze zo concreet mogelijk uit te werken en verschillende ontwikkelrichtingen voor Spoorzone Oost te onderzoeken en te vergelijken op milieugevolgen. Dit zorgt ervoor dat milieugevolgen van verschillende keuzes samenhangend met het bouw- en mobiliteitsprogramma in beeld zijn.
De ontwikkeling van de Spoorzone Oost zal gefaseerd plaatsvinden en vele jaren duren. Dit kan zorgen voor hinder bij nieuwe en bestaande bewoners. Bekijk wat de mogelijkheden zijn om geluidsoverlast, verkeersproblemen en stofhinder te minimaliseren.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
ir. Tilly Fast
ing. Ben Peters
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 14 feb 2023