3709. Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort wil een omgevingsvisie vaststellen. De omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er uitziet in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de milieugevolgen onderzocht in een Omgevings Effect Rapport (OER).

Procedure en adviezen

Toetsing
16-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-02-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hasse Goosen
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amersfoort

Bevoegd gezag
Gemeente Amersfoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 30 mrt 2023