3715. Gebiedsontwikkeling Reevedelta, gemeente Kampen

De gemeente Kampen wil in Reevedelta 3.200 tot 3.600 woningen bouwen. De Reevedelta is het gebied aan de zuidkant van Kampen, tussen de stad en het Reevediep. Naast woningbouw voorziet het plan onder andere in maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid en  natuurontwikkeling. Voordat de gemeente besluit over de ontwikkeling van de Reevedelta zijn de effecten daarvan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-11-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Hasse Goosen
dr. Peter van der Molen
ir. Henk Otte

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kampen

Bevoegd gezag
Gemeente Kampen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 06 feb 2024