3716. MIRT-verkenning OV en Wonen, gemeente Utrecht

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
Irma Dekker, MSc
dr. ir. Marieke Dijkema
prof. dr. Henk Meurs
ir. Bert Sman

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeente Utrecht
Gemeente Nieuwegein

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 17 mei 2023