3716. MIRT-verkenning OV en Wonen, gemeente Utrecht

Het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein willen tot 2040 veel woningen laten bouwen. Ze verwachten daardoor fors meer mobiliteit naar en binnen deze regio. In de MIRT verkenning onderzoeken ze welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat mensen zich soepel en veilig kunnen verplaatsen in een stad die goed leefbaar blijft. De studie concentreert zich op het openbaar vervoer, zoals de aanleg van een deels ondergrondse en bovengrondse tramlijn. Het doel is het bereikbaar maken van de nieuwe woningen per OV als voorwaarde voor de bouw. Voordat de staatssecretaris besluit over de voorkeursbeslissing worden de milieugevolgen van de verschillende opties onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-07-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

De bouw van een ondergrondse OV-lijn duurt lang en geeft tijdens de aanleg hinder. Wanneer de tram eenmaal rijdt, kan de leefkwaliteit juist aanmerkelijk verbeteren. De Commissie adviseert daarom de effecten van de bouw- en gebruiksfase voor alle verschillende mogelijkheden apart te beschrijven.
In Utrecht spelen nog andere grote infrastructurele projecten, zoals de aanpak van de Ring Utrecht en regionaal onderzoek naar een mogelijk treinstation Lunetten-Koningsweg. Geef aan hoe deze projecten dit project beïnvloeden. Onderzoek tot slot, zegt de Commissie, het effect van de nieuwe tramlijnen op de dienstverleningskwaliteit van het andere OV. Geef aan hoe gezorgd wordt dat belangrijke voorzieningen (bijvoorbeeld ziekenhuis) goed bereikbaar blijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
Irma Dekker, MSc
dr. ir. Marieke Dijkema
prof.dr. Henk Meurs
ir. Bert Sman

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Gemeente Utrecht
Gemeente Nieuwegein

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 13 jul 2023