3721. HOV-verbinding Leiden-Katwijk

De provincie Zuid-Holland is samen met de gemeente Leiden, gemeente Katwijk en gemeente Noordwijk bezig met het realiseren van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen Leiden – Katwijk – Noordwijk. Voor de HOV-busbaan van Valkenburg Oost naar de Zeeweg in Katwijk stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan op. De milieugevolgen van de busbaan worden onderzocht in een milieueffectrapport.   

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-02-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
ir. Joep Lax
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 23 feb 2023