3722. Omgevingsvisie gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente 's Hertogenbosch stelt een omgevingsvisie op ter vervangen van de ruimtelijke structuurvisie 2014. Daarmee legt de gemeente de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving vast. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport. Dit rapport laat naast de milieueffecten ook de sociale en economische effecten zien van de omgevingsvisie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. ir. Marieke Dijkema
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
Wouter Schik, BSc, MA

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 21 feb 2023