3722. Omgevingsvisie gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt een omgevingsvisie op voor de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De visie bevat keuzes over onder andere woningbouw, hoogwaterbescherming en energietransitie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-04-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om eerst de ambities van de gemeente, bijvoorbeeld voor gezondheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid, concreet te maken. Gebruik in het rapport herkenbare beoordelingscriteria, die specifiek zijn voor ‘s-Hertogenbosch. Geef vervolgens een beeld van de huidige situatie en de opgaven die op de gemeente afkomen, bijvoorbeeld voor woninghouw en energietransitie, adviseert de Commissie.
Dit bepaalt wat er nodig is om de ambities van de gemeente te realiseren en welke mogelijkheden zij heeft om daarin te sturen. Onderzoek van de verschillende keuzemogelijkheden de omgevingseffecten, zegt de Commissie. Op basis daarvan kan de gemeenteraad strategische keuzes maken voor de fysieke leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. ir. Marieke Dijkema
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
Wouter Schik, BSc, MA

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 apr 2023