3723. Bedrijfsduurverlenging Kerncentrale Borssele

De Nederlandse regering wil de kerncentrale Borssele na 2033 openhouden. Hiervoor is onder meer een wijziging van de Kernenergiewet noodzakelijk. Voordat het Rijk hierover besluit worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een nog op te stellen milieueffectrapport (MER).  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roelf Blaauboer
prof. dr. Johan Camps
dr. ir. Danny Lathouwers
mr. dr. Marcel Soppe
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 28 jun 2023