3725. Windpark De Lutte

Prowind B.V. wil drie of vier windturbines bouwen in Losser, dichtbij de Nederlands-Duitse grens. Aan de andere kant van de grens wil het bedrijf nog twee windturbines bouwen, vlak naast de windturbines in Nederland. Voordat de provincie besluit over het windpark in Nederland, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de keuze voor de locatie goed te onderbouwen. Dit kan door een vergelijking te maken met andere mogelijke locaties voor windenergie in de regio. Daarna moet het milieueffectrapport kijken naar verschillende opstellingen voor de windturbines op de locatie zelf. Variatie is bijvoorbeeld mogelijk in hoogte, plek en vormgeving van de windturbines. Onderzoek een variant met een focus op landschap, op natuur of juist op het verminderen van overlast voor omwonenden, schrijft de Commissie. Breng de gevolgen van verschillende keuzes goed in beeld. Ten slotte is het advies om een samenhangend plan te maken voor de windturbines in Nederland en Duitsland en te kijken naar de optelsom van milieueffecten.
Prowind gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat af is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Arjen Goutbeek
ir. Erik Koppen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prowind Solar BV

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C2 Windparken
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 06 sep 2023