3726. Ontgronding meer bij Oudega, gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland wil een meer aanleggen ten zuiden van het dorp Oudega. Dit meer maakt onderdeel uit van de gebiedsaanpak 'Oostelijke Poort Friese Meren'. Met deze gebiedsaanpak willen gemeente en provincie de Friese Wouden en de Friese Meren verbinden, de watersportstructuur versterken en de beroeps- en recreatievaart veiliger maken door scheiding van vaarwegen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
21-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. Rob Speets
ing. Rob Vogel
Rob Vrolijks

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Smallingerland
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 18 apr 2023