3731. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie over monitoringsjaar 2022
03-04-2023 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie Gaswinning 2023
De werkgroep toetst op dit moment de monitoringsrapportages.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan van Dalfsen
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 23 mei 2023