3734. Drinkwaterwinning Kruisland

Drinkwaterbedrijf Brabant Water wil in Kruisland winputten realiseren om 3,5 miljoen m³ grondwater per jaar op te pompen. Brabant Water verwacht namelijk op korte termijn een tekort aan drinkwater in de regio West-Brabant. Voordat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beslissen over de benodigde watervergunning worden de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het Brabantse grondwaterbeleid is dat het gebruik van grondwater voor drinkwatervoorziening afneemt. Beschrijf daarom in het milieueffectrapport hoe de nieuwe grondwaterwinning in Kruisland past in dit beleid, zegt de Commissie. Onderbouw ook waarom geen andere locaties voor de winning worden onderzocht in het rapport.
De Commissie adviseert verder om in het rapport de groei van de vraag naar drinkwater in de regio West-Brabant in beeld te brengen. Onderbouw vervolgens de geplande productiecapaciteit van 3,5 miljoen m³ per jaar
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Brabant Water

Bevoegd gezag
Provincie Noord Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
B4 Diepboringen, in het bijzonder: geothermische boringen, boringen in verband met de opslag van kernafval of boringen voor watervoorziening, met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen

Bijgewerkt op: 05 okt 2023