3734. Drinkwaterwinning Kruisland

Drinkwaterbedrijf Brabant Water wil een nieuwe locatie voor drinkwaterwinning realiseren in West-Brabant. Dit is nodig omdat op korte termijn een drinkwatertekort dreigt te ontstaan in deze regio. Op een perceel grond in Kruisland wil Brabant Water daarom winputten realiseren om grondwater op te pompen met een bijbehorend transformatorgebouw. Verder wil Brabant Water een transportleiding aanleggen van het betreffende perceel naar een (bestaand) productiebedrijf in Wouw. Voor het besluit hierover wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Brabant Water

Bevoegd gezag
Provincie Noord Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 01 sep 2023