3744. Dijkversterking Monnickendam Zeedijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de dijk bij Monnickendam langs de Gouwzee versterken, omdat de stabiliteit onvoldoende zou zijn. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Deel een van het rapport vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen (alternatieven). Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In deel twee volgt het definitieve ontwerp en een uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Beschrijf duidelijk het keuzeproces voor de voorkeursoplossing, zegt de Commissie, en onderbouw waarom bepaalde oplossingen afvallen. Verder adviseert de Commissie om te onderbouwen op welke plekken de stabiliteit van de dijk onvoldoende is. Daarvoor is verdiepend onderzoek nodig. Het is belangrijke informatie, omdat bij minimale stabiliteitsproblemen minder ingrijpende of geen maatregelen nodig zijn om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Laat zien wat de gevolgen van de alternatieven voor de leefomgeving, natuur en water zijn, adviseert de Commissie. Tot slot is de dijk een belangrijk provinciaal monument. Breng daarom de cultuurhistorische impact van de versterking in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Matthijs Kok
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen

Bijgewerkt op: 15 mei 2024