3746. Auditcommissie zoutwinning Waddenzee

Procedure en adviezen

Overig advies
08-05-2023 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2023
De werkgroep toets op dit moment de monitoringsrapportages.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Sander Kabel
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia zout B.V.

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 24 mei 2023