375. Provinciaal afvalstoffenplan (PAP-) III Zeeland

De provincie Zeeland zal een PAP opstellen voor alle afvalcategorieën, behalve baggerspecie, chemisch afval en mest.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-07-1991 Datum kennisgeving
31-07-1991 Ter inzage legging van de informatie
29-10-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-01-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-01-1993 Kennisgeving MER
29-01-1993 Ter inzage legging MER
27-04-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Bonte
ir. Boonzaaijer
drs. Coenen
dr. ir. Kok

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007