3753. Drents Overijsselse Netversterking Oost

Het is druk op het elektriciteitsnet. Met zonnepanelen en windturbines wordt steeds meer energie verspreid opgewekt. Ook gebruiken we steeds meer elektriciteit voor bijvoorbeeld het laden van elektrische auto’s. TenneT gaat daarom het elektriciteitsnetwerk in Drenthe en Overijssel versterken: het project 'Drents-Overijsselse netversterking- Oost' (DON-Oost). Zo is er ook in de toekomst voldoende capaciteit op het net. Op verschillende plaatsen worden nieuwe elektriciteitskabels aangelegd en de nieuwe hoogspanningsstations bij Hoogeveen, Wijster en Dedemsvaart worden door middel van ondergrondse kabels met het net verbonden. De provincie neemt een projectbesluit over waar de nieuwe kabels komen te liggen. Voordat de provincie dat besluit neemt worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport duidelijk te maken hoe de projecten passen in de totale, landelijke versterking van het elektriciteitsnet. Ook moet duidelijk beschreven worden hoe de tracés gekozen worden en op welke manier rekening gehouden wordt met andere projecten in de omgeving van het project. Daarnaast adviseert ze duidelijk te beschrijven welke gevolgen de kabels kunnen hebben voor de gezondheid en wat de aanleg betekent voor natuur, bodem en water, cultureel erfgoed en landschap. De provincie heeft aangegeven de adviezen over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ir. Bert Sman
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
J10 Industrieterrein
J8 Hoogspanningsleidingen
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater

Bijgewerkt op: 18 sep 2023