3766. Duin- en dijkversterking Schiermonnikoog

Wetterskip Fryslan wil de zeedijk en een gedeelte van de duinen van het Eiland Schiermonnikoog versterken zodat ze weer voldoen aan de landelijke geldende veiligheidsnormen. In een milieueffectrapport wordt onderzocht hoe de versterking het beste vormgegeven kan worden.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
07-07-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ir. Femke Visser

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 01 okt 2023