3768. Omgevingsvisie Almere

De gemeente Almere stelt een omgevingsvisie op voor de strategische koers van de gemeente op de (middel)lange termijn (2030, met een doorkijk tot 2050). Voor de besluitvorming over de omgevingsvisie wordt een omgevingseffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. John Dagevos
ing. Ben Peters
Wouter Schik, BSc, MA

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 02 feb 2024