3769. Ruimtekwartier Maarssen

Gemeente Stichtse Vecht wil de kantoor- en bedrijvenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant (Maarssenbroek) herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. In het gebied worden maximaal 2.300 nieuwe woningen gebouwd, in combinatie met commerciële en/of maatschappelijke bedrijfsruimten. Met het plan komt de gemeente tegemoet aan de grote woningvraag in de regio. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Allard van Leerdam
Margo Meeuwissen, MSc
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Stichtse Vecht

Bevoegd gezag
Gemeente Stichtse Vecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 02 feb 2024