3773. Varkenshouderij Hoogeind 1-4-6 te Baarle-Nassau

Fokzeugenbedrijf Bervoets BV wil haar biggen- en varkensbedrijf op de locatie Hoogeind 1, 4 – 6 wijzigen en uitbreiden. Het gaat om het bijbouwen van een nieuwe varkensstal en het moderniseren van  bestaande stallen. Het aantal varkens neemt toe van 25.384 naar 30.952. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Baarle-Nassau haar bestemmingsplan herzien en wordt een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de activiteiten milieu en bouwen. Voordat de gemeente hierover besluit, zijn de milieugvolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Baarle-Nassau heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport te beoordelen.    

Procedure en adviezen

Toetsing
01-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden
drs. Rik Zegers

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fokzeugenbedrijf Bervoets BV

Bevoegd gezag
Gemeente Baarle-Nassau

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 24 okt 2023