3779. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Christiaan Dahrs
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Ferry Koopmans
Margo Meeuwissen, MSc
prof. dr. Dick Simons
ing. Rob Vogel
mr. ing. Gijsbert Jan Vogelaar
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatssecretaris van Defensie

Bevoegd gezag
Staatssecretaris van Defensie en minister van BZK

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 05 feb 2024