3788. Netuitbreiding Eindhoven Oost- Maarheeze 150 kV

TenneT onderzoekt tracé-alternatieven voor een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations Eindhoven Oost  en Maarheeze. Het versterken van het elektricitieitsnetwerk is nodig vanwege de toename van het elektriciteitsgebruik in Nederland, en omdat steeds meer duurzame energie wordt opgewekt. Het 150 kV-netwrk in de regio kan het toenemende transprt van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-09-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
Irma Dekker, MSc
dr. ir. Harmen Droogendijk
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Someren
Gemeente Cranendonck

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 20 nov 2023