3793. Drinkwaterwinning eiland van Schalkwijk

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Han Grobbe
dr. Peter van der Molen

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterbedrijf Vitens

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 24 jan 2024