3794. Dijkversterking Geervliet-Hekelingen

Het waterschap Hollandse Delta wil een dijkversterking uitvoeren op een aantal locaties langs het traject Geervliet-Hekelingen. Het gaat om drie deelprojecten: 470 meter langs het Hartelkanaal, 575 meter langs de Oude Maas en ruim 3,5 km langs het Spui. Op dit moment wordt op deze locaties niet voldaan aan de normen voor waterveiligheid. Voordat het Waterschap besluit over de dijkversterking worden de effecten beschreven in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-10-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-02-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De dijkversterkingen moeten plaatsvinden op verschillende dijktrajecten, in gebieden die verschillend van karakter zijn. Ook de redenen voor de dijkversterking en het type maatregelen verschilt. Maak in het rapport duidelijk welke maatregelen op welk deeltraject nodig zijn en vergelijk realistische oplossingsmogelijkheden, zegt de Commissie. Besteed in het rapport aandacht aan negatieve effecten van de dijkversterking, maar ook aan kansen om positief bij te dragen. “Ons advies is: als je toch gaat ingrijpen in het landschap voor de waterveiligheid, combineer dat dan met maatregelen die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit”, zegt Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dorien Grote Beverborg, MSc
dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Waterschap Hollandse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 26 feb 2024