3798. Bestemmingsplan buitengebied Ameland

De gemeente Ameland stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Het plan richt zich op het behouden en versterken van de bestaande waarden van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Ook biedt het enige ontwikkelruimte aan agrarische bedrijven. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-11-2023 Ter inzage legging MER
26-02-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het opstellen van het bestemmingsplan heeft meer dan tien jaar geduurd. In deze periode vond ook het achterliggende onderzoek plaats naar de milieugevolgen. Door de lange doorlooptijd is onduidelijk van wanneer de gegevens dateren over de aanwezige waarden van natuur, landschap en cultureel erfgoed waartegen de milieugevolgen zijn beoordeeld. Daarnaast is het onderzoek naar de effecten op natuur en cultureel erfgoed onvolledig. Hierdoor zijn de milieurisico’s niet volledig in beeld.
Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter Commissie: “Je wilt toekomstige milieueffecten van het bestemmingsplan kunnen vergelijken met de huidige situatie. Niet met die van een paar jaar geleden.”
De Commissie adviseert om de huidige waarden van natuur, landschap en cultureel erfgoed duidelijk te beschrijven. Onderzoek vervolgens de effecten van het bestemmingsplan op deze waarden. De Commissie adviseert ook om alternatieve plannen uit te werken en de milieueffecten daarvan te onderzoeken. Hierdoor worden de mogelijke keuzes van de gemeenteraad voor de toekomstige ontwikkeling van Ameland duidelijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
ir. Arjen Goutbeek

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van B&W Ameland

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Ameland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
A1 Installaties voor intensieve veehouderij
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 26 feb 2024