3815. A6 Zonne-energie Lelystad-Dronten

De minister van Klimaat en Energie wil het Energieproject A6 zon Lelystad Dronten mogelijk maken. Het gaat om zonne-parken op rijksgronden die Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland voorbereiden. Voordat de minister hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Richard van Gemert, PDEng MBA
dr Karen Krijgsveld
Loes van der Vegt

Voorzitter: dr. Jan Jacob van Dijk
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Waterschap Zuiderzeeland

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rijkswaterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Flevoland


Bijgewerkt op: 26 jun 2024