3819. Natura2000 beheerplan Lonnekermeer

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ing. Dorien Grote Beverborg, MSc
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 10 apr 2024