3823. Omgevingsvisie gemeente Lochem

De gemeente Lochem stelt een omgevingsvisie op. Dit is een visie op hoofdlijnen voor de toekomst van de fysieke leefomgeving van de gemeente tot 2040. De gemeente wil de kwaliteiten van Lochem beschermen, maar ook ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. De visie geeft daarvoor richting, perspectief en kaders. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
01-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Tim Artz
drs. Marijke Ruitenbeek

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: drs. Josefine van der Heijde

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lochem

Bevoegd gezag
Gemeente Lochem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J10 Industrieterrein
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen
J12 Landinrichtingsprojecten

Bijgewerkt op: 03 mei 2024