3829. Drinkwaterwinning Fikkersdries, provincie Gelderland

Drinkwaterbedrijf Vitens wil de wincapaciteit van de drinkwaterwinning Fikkersdries, een van de grootste productielocaties voor drinkwater in Gelderland, met 3 Mm3 per jaar verhogen. Dit is nodig om op korte termijn te kunnen blijven voldoen aan de stijgende drinkwatervraag in de regio. De provincie Gelderland heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-02-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 23 apr 2024