3861. Omgevingsvisie Dijk en Waard

Procedure en adviezen

Toetsing
14-06-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Tim Artz
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dijk en Waard

Bevoegd gezag
Gemeente Dijk en Waard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 17 jul 2024