392. Warmte/krachtinstallatie (WK-STEG) RoCa-3 te Rotterdam

De voorgenomen activiteit betreft de oprichting van een op aardgas gestookte warmtekrachtinstallatie (WK-STEG) op de locatie RoCa-3 (Capelseweg te Rotterdam). De WK-STEG zal een vermogen van 200 MWe en 130 MWth hebben. Het voornemen is de warmte af te zetten aan het stadsverwarmingsnet van de gemeente Rotterdam ten behoeve van de kassentuinbouw in de zogeheten B-driehoek (Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel-Rodenrijs). In het kader van de voorgenomen activiteit wordt tevens CO2 via een distributienet aan de tuinders worden geleverd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-01-1992 Datum kennisgeving
02-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
26-02-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
09-07-1992 Datum kennisgeving
09-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
04-09-1992 Advies uitgebracht
Toetsing a
28-04-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-04-1993 Kennisgeving MER
29-04-1993 Ter inzage legging MER
11-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 9 juli werd de terinzagelegging van een aanvullende startnotitie bekendgemaakt. Het voornemen werd daarin op twee onderdelen gewijzigd. Het netto elektrisch vermogen zou naar 200MW stijgen door levering van CO2 aan de tuinders en voorts zou koeling met behulp van een hybride systeem in plaats van een luchtkoeling plaatsvinden. Daartoe werd onttrekking van en lozing op het oppervlaktewater noodzakelijk.  

De Commissie concludeerde dat het MER goede informatie bevatte voor de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ir. van Asselt
ing. Albert Dragt

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007