396. Golfresidentie te Dronten

De aanleg van een geïntegreerde golf- en woonaccommodatie met een oppervlakte van ca. 135 ha. Deze bestaat uit:  de eigenlijke golfresidentie, ter plaatse van de huidige landbouwgronden in het noordelijk deel van het plangebied (86 ha.), waar wordt voorzien in de realisering van 450 wooneenheden 18-holes golfbaan; een openbare 18-holes golfbaan, oefenvoorzieningen en een centrale voorzieningenaccommodatie, ter plaatse van de voormalige gemeentelijke afvalberging (51 ha).  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-01-1992 Datum kennisgeving
07-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
09-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-08-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-1992 Kennisgeving MER
01-09-1992 Ter inzage legging MER
18-11-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Eric Luiten
drs. Antoine Siepman
drs. Jaap Stellingwerff

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Holding Golf Dronten B.V.

Bevoegd gezag
Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018