414. Doorgraving van de Beerdam

Het gaat om het voornemen de toegankelijkheid van de Maasvlakte te verbeteren voor de binnenscheepvaart. Hiertoe zal de Beerdam worden doorgegraven om een scheepvaartverbinding te maken tussen het Hartelkanaal en het Beerkanaal. Ook het creëren van een vrije doorvaartopening ter hoogte van de Rozenburgse sluis leidt tot een verbetering voor de scheepvaart en wordt als variant in deze m.e.r. betrokken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-1992 Datum kennisgeving
08-04-1992 Ter inzage legging van de informatie
09-06-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-08-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-1992 Kennisgeving MER
08-09-1992 Ter inzage legging MER
04-12-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De werkzaamheden beginnen in het najaar van 1993 met het aanleggen van de Hartelkering en zullen naar verwachting worden afgerond met het doorgraven van de Beerdam begin 1996. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
dr. ir. Kalkwijk
prof. mr. Kees Lambers
dr. de Ruyter van Steveninck
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.1 tot 1-4-2011: Aanleg waterweg voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018