422. Waterinjectie door de NAM te Borgsweer

De NAM wint aardolie en aardgas uit de diepe ondergrond; tijdens de winning komt ook zogeheten formatiewater (dat van nature in de olie- of gasreservoirs aanwezig is) naar boven. Dit is zout van samenstelling. Bij de bewerking van gas en olie tot leverbaar producten worden deze zoveel mogelijk van water ontdaan. Het resterende water wordt op zijn beurt zo veel mogelijk van olieproducten gereinigd. De activiteit die centraal staat, is de terugvoer van dit (verontreinigde) water naar de diepe ondergrond door middel van injecties. Deze activiteit vindt al enkele decennia plaats; door wijziging van het wettelijk regime is nu een ontheffing van het Lozingenbesluit bodembescherming nodig. Naast formatiewater gaat het ook om een aantal kleinere deelstromen met stoffen uit de producerende formaties.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
21-04-1992 Adviesaanvraag
22-04-1992 Datum kennisgeving
22-04-1992 Ter inzage legging van de informatie
26-05-1992 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 426. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ing. van Es

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardoliemaatschappij NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018