425. Sportstadion Burgemeester Stramanweg te Amsterdam

De N.V. Stadion Amsterdam wil een nieuw stadion bouwen aan de Burgemeester Stramanweg in Amsterdam-Zuidoost met een capaciteit van 50.000 toeschouwers. Het stadion moet worden gebouwd op een multifunctionele parkeergarage ("transferium"), dat onder andere dient als parkeerfaciliteit voor stadionbezoekers.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-04-1992 Datum kennisgeving
24-04-1992 Ter inzage legging van de informatie
01-07-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-12-1992 Kennisgeving MER
18-12-1992 Ter inzage legging MER
21-12-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie gaf, mits het evaluatieprogramma ten behoeve van de verdere planontwikkeling zou worden uitgevoerd. Er zouden namelijk onvoldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving van het stadion beschikbaar zijn om met behulp van een verkeersgeleidingssysteem parkeeroverlast te voorkomen. In de verdere omgeving zijn echter wel voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het evaluatieprogramma is er op gericht informatie te verkrijgen van de (milieu-)gevolgen van het steeds meer parkeerplaatsen beschikbaar krijgen door de initiatiefnemer. Verder adviseerde de Commissie om aandacht te besteden aan de geluidhinder vanwege grote muziekevenementen. Uit het MER bleek dat de geluidsnormen zouden worden overschreden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Brink
prof. ir. Duijvestein
ing. Paul Peeters
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stadion Amsterdam N.V.

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007