431. Uitbreiding verwerking chemisch afval 'Hoogers' te Geldrop

Hoogers Chemisch Afval heeft het voornemen haar inrichting voor het bewaren en bewerken van chemisch afval aan de Spaarpot 6 te Geldrop uit te breiden. De huidige capaciteit bedraagt circa 11.000 ton per jaar; in de toekomstige situatie zal circa 31.000 ton per jaar worden bewerkt. De voorgenomen activiteit betreft de tijdelijke opslag, bewerking en distributie naar de eindverwerkers van gevaarlijk afval.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-06-1992 Datum kennisgeving
05-06-1992 Ter inzage legging van de informatie
04-08-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-11-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-11-1994 Kennisgeving MER
18-11-1994 Ter inzage legging MER
19-01-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
ing. Eenkema
ing. Rob Faasen

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogers Chemisch afval

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.1 uitbreiding stortplaats niet-gevaarlijk afval, m.e.r.-plicht tot 1999
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018