454. Warmte/krachteenheid aan de Galileïstraat te Rotterdam

EZH heeft het voornemen ten behoeve van de elektriciteitsopwekking, een gasgestookte warm tekrachteenheid te realiseren op het terrein van de centrale aan de Galileïstraat (EFG2) te Rotterdam.  De WKE zal bestaan uit een STEG (stoom- en gasturbine)-eenheid met een vermogen van maximaal 370 MWe.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-09-1992 Datum kennisgeving
17-09-1992 Ter inzage legging van de informatie
10-11-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-08-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-08-1994 Kennisgeving MER
11-08-1994 Ter inzage legging MER
14-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim van Doorn
dr. Bert van Eck
ir. Wormgoor

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
n.v. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland EZN

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007