468. Olie/water/slibscheidingsinstallatie van Roteb te Rotterdam

De scheidingsinstallatie is bedoeld voor mengsels van olie, water en slib (OWS) uit twee inzamelregio's in de provincie Zuid-Holland, en zal een capaciteit van 6.000 ton per jaar nodig hebben.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-11-1992 Datum kennisgeving
12-11-1992 Ter inzage legging van de informatie
15-01-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
23-09-1993 Kennisgeving MER
23-09-1993 Ter inzage legging MER
26-11-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van het Besluit Inzameling Chemische Afvalstoffen zamelt de ROTEB nu reeds de betreffende afvalstoffen in, die elders worden verwerkt. In het huidige beleid1 wordt een koppeling gelegd tussen het bewaren en het verwerken van OWS-mengsels. 

 

1 Notitie afvalstoffen uit olie- en/of slibafscheiders, VROM, 1989. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ROTEB

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007