500. Wijziging/uitbreiding thermische grondreiniging NBM Schiedam

Het voornemen van NBM is om de thermische grondreinigingsinstallatie aan de Nieuwe Waterwegstraat 52 te Schiedam uit te breiden en te wijzigen om de mogelijkheden van de installatie te vergroten tot het reinigen van andere korrelvormige materialen dan grond. Met name gaat het om het toevoegen van een natte scheidingsinstallatie en permanente brekerinstallatie, alsmede het doen van proefnemingen op de locatie.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-04-1993 Datum kennisgeving
29-04-1993 Ter inzage legging van de informatie
25-06-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-07-1994 Kennisgeving MER
20-07-1994 Ter inzage legging MER
21-07-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Joziasse
ir. Konz m.m.i.e.

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NBM Bodemsanering B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018