514. GFT-compostering te Oss

Stadsgewest en streekgewest willen samen een composteerinrichting voor GFT-afval bouwen op het industrieterrein Elzenburg-Noord te Oss met een verwerkingscapaciteit van 75.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-06-1993 Datum kennisgeving
07-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
31-08-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
03-06-1994 Kennisgeving MER
03-06-1994 Ter inzage legging MER
20-07-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde in haar toetsingsadvies dat het MER voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming. Daarbij stelde, zij dat de werking van de luchtwasser, die uitgaat van luchtwassing met proceswater, en het gehanteerde reinigingsrendement van de luchtbehandelingsinstallatie mogelijk te optimistisch was beschreven. Zij adviseerde om op basis van uitgebreide monitoring van geuremissie de inschatting te verifiëren zodat indien noodzakelijk zou kunnen worden overgeschakeld op luchtwassing met schoon water of zure wassing. 

Deze aanbevelingen zijn in de vergunning overgenomen, met dien verstande dat in de vergunning is gesteld dat gegeven de locatie in een verzuringsgevoelig gebied zure wassing pas aan de orde is, indien mocht blijken dat wassing met schoon water onvoldoende resultaat geeft.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim van Doorn
ir. Rein Post

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Streekgewest Brabant-Noordoost

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Maaskant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018