532. Uitbreiding warmtekrachtcentrale Delesto b.v. te Delfzijl

Delesto heeft het voornemen om op de warmtekrachtcentrale aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl van circa 200 MWe uit te breiden met een installatie van 300 à 360 MWe. Doel is het vergroten van de elektriciteitsproductie met circa 350MWe met een hoog elektrisch rendement bij gelijkblijvende warmteafzet en tevens het leveren van een substantiële bijdrage in de vermindering van het landelijke primaire energieverbruik.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-08-1993 Datum kennisgeving
18-08-1993 Ter inzage legging van de informatie
12-10-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
16-03-1994 Kennisgeving MER
16-03-1994 Ter inzage legging MER
16-05-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
ir. Wim van Doorn
ir. Wormgoor

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Delesto b.v.

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 05 mrt 2008