533. Oeverfiltraatwinning en diepinfiltratie Zuid-Oost Utrecht (Oedi)

Waterleidingmaatschappij Midden-Nederland1 was voornemens op grond van het Waterhuishoudingsplan van de provincie Utrecht een alternatief voor de drinkwaterbereiding uit 15 miljoen m3 grondwater te ontwikkelen door oppervlaktewater als grondstof te gaan gebruiken. Deze capaciteit zou in het jaar 2000 moeten worden bereikt. Voor de winning en zuivering zijn diverse varianten denkbaar. WMN heeft een voorkeur voor het alternatief waarbij het oppervlaktewater als oevergrondwater wordt gewonnen, na zuivering via diepinfiltratie in de bodem wordt gebracht en na een beperkte behandeling als drinkwater wordt gedistribueerd.    1 Tegenwoordig Hydron Midden-Nederland.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-08-1993 Datum kennisgeving
16-08-1993 Ter inzage legging van de informatie
15-10-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
27-11-1996 Kennisgeving MER
27-11-1996 Ter inzage legging MER
22-01-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het OEDI-project is nooit tot uitvoering gekomen, omdat een andere mogelijkheid om de verdroging te voorkomen en bestrijden voor de WMN en de provincie aantrekkelijker bleek: hierbij werd water uit Flevoland betrokken. 

Op 21 mei 2001 besloot de provincie Utrecht om de aan WMN/Hydron Midden-Nederland toegekende gelden voor het OEDI-project te laten toevoegen aan de algemene reserve van Hydron Midden-Nederland.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hulsmann
ir. Adriaan Posthumus
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007