541. Hoofdstuk Afvalverwijdering in milieubeleidsplan Limburg

De provincie is voornemens het hoofdstuk Afvalverwijdering van het Milieubeleidsplan (MBP) 1995 – 1998 vast te stellen. Het treedt in de plaats van het huidige provinciale afvalstoffenplan (PAP).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-09-1993 Datum kennisgeving
10-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
10-12-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
09-09-1994 Kennisgeving MER
09-09-1994 Ter inzage legging MER
01-12-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janny van der Heijden
ir. Frans Jan Schuurman
mr. Tchernoff
drs. Veeken

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dr. Arend Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018