553. Overnachtingshaven Lobith

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen een nieuwe overnachtingshaven te realiseren in de omgeving van Lobith, met een capaciteit van 70 ligplaatsen voor binnenvaartschepen. Deze haven moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid op de Rijn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-10-1993 Datum kennisgeving
06-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
06-12-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-12-1996 Kennisgeving MER
02-12-1996 Ter inzage legging MER
09-12-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Richtlijnen a
02-08-2007 Advies uitgebracht
Aanvullend richtlijnenadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van de planvaststelling door de Minister is in de jaren 1993-1996 de procedure voor de milieueffectapportage (m.e.r.) gevolgd. Vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving zal voor de vastlegging van het voornemen in het bestemmingsplan een aanvullende besluit-m.e.r.-procedure, mogelijk gecombineerd met een plan-m.e.r.-procedure worden gevolgd. De Commissie vraagt in het advies voor aanvullende richtlijnen de gegevens het MER te actualiseren, het selectieproces van locatiealternatieven te onderbouwen en met name de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Gelderse Poort in beeld te brengen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Gemeente Rijnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018