558. Verlengde berging zuiveringsslib in de Slufter

DRSH Zuiveringsslib N.V. wenst de berging van communaal zuiveringsslib voort te zetten tot het moment dat de volledige verwerkingscapaciteit van slibverbranding beschikbaar is. Afhankelijk van het gereedkomen van de volledige verwerkingscapaciteit elders kan het betekenen dat de onderwaterfase, moet worden verlengd en dat er ook zuiveringsslib moet worden geborgen in de bovenwaterfase.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-10-1993 Datum kennisgeving
18-10-1993 Ter inzage legging van de informatie
20-12-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Vastgestelde richtlijnen
Toetsing
21-03-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-03-1995 Kennisgeving MER
30-03-1995 Ter inzage legging MER
22-05-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State eindigt de vigerende Wm-vergunning op 3 september 1995. Omdat de verwerkingscapaciteit elders nog niet gereed is, is deze m.e.r.-procedure gestart. 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Compaan
ir. Loes Duvoort-van Engers

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018